Adaptace

Desatero zásad k usnadnění adaptačního procesu dítěte v dětské skupině: 

1. Jistá míra obav, strachu, je u dítěte batolecího věku zcela v pořádku a svědčí to o jeho dostatečném naplňování jeho potřeb ze strany rodičů a také citové vazbě k nim. 

2. Pokud plánujeme nástup dítěte v batolecím věku do dětské skupiny, neplánujeme současně pokud možno příliš mnoho dalších významných změn v životě (např. nástup do zaměstnání v úplně stejný termín, narození sourozence apod.). 

3. Na nástupu dítěte do dětské skupiny pracujeme s dostatečným časovým předstihem ještě před samotným zahájením docházky. 

4. Věnujeme podobný čas i sobě, i my, rodiče, se potřebujeme na tuto změnu dostatečně připravit a své rozhodnutí vnímat jako správné. 

5. Adaptace dítěte je individuální proces, každé dítě si může zvykat různou dobu, překonávat různé počáteční potíže. Může se ukázat, že dítěti vstup do institucionální péče neprospívá a pro jeho zdravý vývoj je lepší počkat s nástupem o několik měsíců. Důležité je také pracovat s tím, že adaptační období může trvat až 3 měsíce při pravidelném docházení dítěte do skupiny. Tato doba by tedy měla být zaměřena na zjišťování individuálních potřeb a charakteristik dítěte, neměli bychom tudíž dělat předčasné závěry a možné adaptační problémy porovnávat se zkušenostmi rodičů s dítětem. 

6. Je důležité vnímat změny v chování dítěte, komunikovat s dítětem, ne každé dítě reaguje na odloučení a stres pláčem. Adaptační potíže mohou mít daleko rozmanitější podobu (např. nechutenství, změny v komunikační potřebě, uzavření se do sebe, strhávání pozornosti na sebe, vývojový regres apod.). 

7. Základem zvládnutí adaptačního období je intenzivní komunikace rodiny a pracovníků dětské skupiny, zpětná vazba a hledání individuálních řešení. 

8. Obecně platí, že adaptačnímu procesu napomáhá, pokud jsou jasně nastavené a strukturované denní režimy skupiny, které se opakují a umožňují dítěti vytvořit si tzv. rutiny. 

9. Srovnávání dítěte s jinými dětmi adaptační proces spíše komplikuje. 

10. Tematizování toho, co dítě v dětské skupině dělá, co zažívá, co se naučilo, velmi pomáhá k přijetí nové životní etapy, byť to třeba dítě zatím ještě neumí samo příliš verbálně reflektovat. 

Zdroj: 

ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ S AKCENTEM NA VĚKOVÁ A VÝVOJOVÁ SPECIFIKA [online]. MPSV, 2019 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://www.dsmpsv.cz/images/ke_stazeni/03_mpsv_adaptacni_program.pdf?fbclid=IwAR0TF3eElD2o8TligOG7L-faJNy4hN8KymB-8Ah6qJS5AoWSA6gA7lZAs2g