Plán výchovy a péče

Pracujeme s dětmi podle PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe“ (k nahlédnutí ve školce). S dětmi mladšími tří let pracujeme dle redukovaného PVP, přizpůsobenému jejich možnostem a psychomotorickému vývoji. Konkrétní nabídka činností je soustředěna do integrovaných bloků,  jejichž témata jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, tradic a slavností s nimi spojených.