Orientační denní režim:


7:30 – 8:45                      Příchod dětí

Přivítání, hry dle výběru dětí, individuální práce s dětmi


8:45 – 10:15                    Ranní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina, skupinová práce s dětmi


10:15 – 12:15                  Pobyt venku, hygiena, oběd


12:15 – 12:30                  Vyzvedávání dětí


12:15 – 12:45                 Ukládání k odpočinku, poslech čtené pohádky, vyprávění, ukolébavka


12:45 – 14:45                 Odpočinek na lehátku přizpůsobený individuální potřebě dítěte, klidové činnosti


14:45 – 15:15                 Hygiena, svačina


15:15 – 17:30                  Vyzvedávání dětí

Hry dle vlastního výběru, zájmová činnost, individuální práce s dětmi