Projekt

Dětská skupina Primáček byla podpořena z

  • grantu reg. č. CZ.03.1.51/0.0./0.0./18.133/0014372
  • doba trvání: 1.1.2020 – 30.6.2022

 

Od 1.7.2022 je Dětská skupina Primáček spolufinancována ze státního rozpočtu.