Vážení přátelé Firemních školek, i v letošním roce jsme se rozhodli podpořit Nadaci Terezy Maxové, konkrétně děti z dětských domovu, účastí na charitativním běhu „Teribear“. Letos je zaveden nový formát, vzhledem k pandemii, kdy si dospělí po registraci nainstalují aplikaci do telefonu, kde se budou kilometry načítat. Děti z našich pražských školek budou mít svůj „mini“ Teribear běh v Krčském

10.6. jsme se zúčastnili olympiády Firemních školek. Naštěstí jsme nezmokli a děti si to tak pěkně užily 🙂 Děkujeme všem partnerům akce: hračky věnovalo WORMELEN group a.s., skupina ČEZ a.s., nápoje a drobnosti MASPEX Czech s.r.o., ČMSS a.s., Active Radio a.s. Haribo CZ s.r.o. Svačinu a odměny za štafety Emco  spol. s r.o. FTV Prima

Pokud jste Vy či Vaše děti byly v Itálii nebo v jiné zasažené oblasti nebo pokud na sobě nebo osobách, se kterými přicházíte do bezprostředního kontaktu pozorujete příznaky nákazou COVID-19 (koronavirus), nechoďte do školky po dobu, kdy se mohou projevit příznaky onemocnění a o takové skutečnosti bezodkladně vyrozumějte ředitelku školky telefonicky nebo e-mailem.