Šifra Mr. Brailla – výukový program

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 19/01/2022
9:30

Kategorie ne Kategorie


Šifra Mistra Brailla – program o životě nevidomých a slabozrakých

Hravou a přirozenou formou představíme dětem svět lidí s „kouzelnou“ bílou hůlkou.
Posláním našich lektorů je, aby jejich práce byla i pro Vás dobrým posláním.

Děti se seznámí s dovednostmi a prací vodicího pejska, i s tím jak se k vodicímu pejskovi správně chovat na ulici.
Vyzkouší si speciální simulační brýle různých zrakových vad, chůzi s bílou holí, a nebo jak čtou nevidomí lidé.
Přečteme si pohádku v Braillově písmu a procvičíme oční svaly formou zajímavých her.

Díky tomuto projektu získalo několik nevidomých a slabozrakých osob
pracovní uplatnění ve svém oboru. Pro udržení těchto pracovních míst nás
také můžete podpořit umístěním sbírkové pokladničky ve Vaší školce nebo
zasláním drobného finančního daru na konto sbírky pro Belušku z.s..
Více na www.beluska.cz

Tereza Adámková