Bezpečnostní opatření

Pokud jste Vy či Vaše děti byly v Itálii nebo v jiné zasažené oblasti nebo pokud na sobě nebo osobách, se kterými přicházíte do bezprostředního kontaktu pozorujete příznaky nákazou COVID-19 (koronavirus), nechoďte do školky po dobu, kdy se mohou projevit příznaky onemocnění a o takové skutečnosti bezodkladně vyrozumějte ředitelku školky telefonicky nebo e-mailem.

Tereza Adámková